Δημοσιεύσεις


 • Massive pleural effusion from prostate cancer metastasis: a rare case and review of the literature. D. Nikolopoulos, D. Yfadopoulos, N. Anastasiou, K. Stouraiti, K. Aggeli. Gazzetta Medica Italiana 2015
 • Nikolopoulos D, Sergides N, Safos G, Safos P, Fragkomichalos E. Large osteochondral defects of the talus treated with autologous bone grafting. KSSTA 2014;22 (Sup 1):1315.
 • Nikolopoulos D, Sergides N, Safos G, Safos P, Fragkomichalos E. Ankle arthroscopy in adolescents with talus osteochondral lesions. KSSTA 2014;22 (Sup 1):1316.
 • Polyzois I, Nikolopoulos D, Michos I, Patsouris E, Theocharis S. Local and Systemic Toxicity of Nanoscale Debris Particles in Total Hip Arthroplasty. J Applied Toxicology 2012.
 • Karatzas G, Rossas C, Nikolopoulos D, Liarokapis S, Kalikatzaros E, Aggelidis C, Michos I.DHS vs. Trochanteric nail in treatment of intratrochanteric fractures of the hip. Injury. 2011; 42 (Suppl. 3):S11.
 • Barbounakis N, Nikolopoulos D, Rossas C, Karatzas G, Aggelidis C, Michos I. Long Gamma nail with distal targeting system in the treatment of subtrochanteric fractures. Injury. 2011; 42 (Suppl. 3):S12.
 • Rossas C, Nikolopoulos D, Liarokapis S, Platanitis I, Karatzas G,  Aggelidis C, Michos I.Retrograde Intramedullary nailing vs plating in treatment of extraarticular distal femoral fractures. A comparative study. Injury. 2011; 42 (Suppl. 3):S20.
 • Nikolopoulos D.D., Polyzois I.G., Magnissalis E.A., Bernard P.F., Michos I.V. Fracture at the stem-condylar junction of a modular femoral prosthesis in a varus-valgus constrained total knee arthroplasty. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2011
 • Πολυζώης Ι, Ρώσσας Χ, Νικολόπουλος Δ, Αποστολόπουλος Α, Θεοφανόπουλος Φ, Μίχος Ι. Αρθροσκοπική αποκατάσταση προσθίου χιαστού συνδέσμου με χρήση μοσχεύματος ισχιοκνημιαίων τενόντων διπλής δέσμης ή μονής δέσμης: μια προοπτική, τυχαιοποιημένη μελέτη. Supplement Τεύχος του Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica 2011, αφιερωμένο στον Καθηγητή Κορρέ.
 • Apostolopoulos A, Nikolopoulos D, Polyzois I, Liarokapis S, Rossas C, Michos I. Pretibial Cyst Formation after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction with PLLA Screw Fixation. A case report presentation and review of the literature. J Surg Orth Advance 2012.
 • Yfadopoulos D, Nikolopoulos D, Novi E, Psaroudakis A. Primary Superficial Femoral Vein Leiomyosarcoma: Report of a case. Surgery Today 2011; 41(12):1649-54.
 • Nikolopoulos DD, Polyzois I, Apostolopoulos AP, Rossas C, Moutsios-Rentzos A, Michos IV. Total knee arthroplasty in severe valgus knee deformity: comparison of a standard medial parapatellar approach combined with tibial tubercle osteotomy. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2011 Apr 12.
 • Nikolopoulos DD, Spiliopoulou C, Theocharis SE. Doping and musculoskeletal system: short-term and long-lasting effects of doping agents. Fundam Clin Pharmacol. 2010 Oct 6.
 • Apostolopoulos AP, Nikolopoulos DD, Polyzois I, Nakos A, Liarokapis S, Stefanakis G, Michos IV. Total knee arthroplasty in severe valgus deformity: Interest of combining a lateral approach with a tibial tubercle osteotomy. Orthop Traumatol Surg Res. 2010 Oct 7.
 • Nikolopoulos D, Theocharis S, Kouraklis G. Ghrelin, another factor affecting bone metabolism. Med Sci Monit. 2010;16(7):RA147-62.
 • Nikolopoulos DD, Polyzois I, Apostolopoulos A, Drabalos S, Barbounakis N, Liarokapis S, Michos I. Extended trochanteric osteotomy in femoral component revision. 9th Domestic Meeting of the European Hip Society. 9-11 September 2010, Athens, Greece. Hip International 2010; 30(3):355.
 • Karatzas G, Nikolopoulos D, Liarokapis S, Nakos A, Theofanopoulos F, Rossas C, Barbounakis N, Drabalos E, Apostolopoulos A, Aggelides C. G3-trochanteric nail for treatment of sub-trochanteric fractures of the hip. 9th Domestic Meeting of the European Hip Society. 9-11 September 2010, Athens, Greece. Hip International 2010; 30(3):366.
 • Apostolopoulos A, Fasoulas A, Nakos A, Theophanopoulos F, Nikolopoulos D, Karadimas E, Liarokapis S, Michos I. Anterior cruciate ligament reconstruction by using hamstring tendon autografts. The Journal of Bone and Joint Surgery; 2010: 92(B):316, Orthopaedic Proceedings, Supplement II.
 • Karatzas G, Nikolopoulos D, Kritas D, Fasoulas A, Michos I. Treatment of sub-trochanteric fractures of the hip with intramedullary hip screw (IMHS). The Journal of Bone and Joint Surgery; 2010:92(B):302, Orthopaedic Proceedings, Supplement II.
 • Sergides N, Nikolopoulos D, Polyzois I. Idiopathic spinal accessory nerve palsy. A case report. OTSR 2010; 96(5):589-92.
 • Nikolopoulos D, Theocharis S, Kouraklis G. Ghrelin: A potential therapeutic target for cancer. Regul Pept. 2010; 163(1-3):7-17.
 • Skoutelis K, Nikolopoulos DD, Markopoulos K, Chabipi K, Stoungioti S, Papastamatiou M. Ectopic thymoma of the lung; a rare case report and review of the literature. Cases Journal 2009, 2:9149
 • Sergides N, Nikolopoulos DD, Boukoros E, Papagiannopoulos G. Arthroscopic decompression of an entrapped suprascapular nerve due to an ossified superior transverse scapular ligament: a case report. Cases Journal 2009, 2:8200.
 • Nikolopoulos DD, Apostolopoulos A, Polyzois I, Liarokapis S, Michos I. Obturator internus pyomyositis in a young adult: a case report and review of the literature. Cases Journal 2009, 2:8588.
 •   Sergides N, Nikolopoulos DD, Yfadopoulos D, Novi E, Kanata M. Intrathoracic migration of a Steinman wire: a case report and review of the literature. Cases Journal 2009, 2:8321.
 • Νikolopoulos D, Theocharis S, Kouraklis G. Ghrelin's role on gastrointestinal tract cancer. Surg Oncol. 2010 Mar; 19(1):e2-e10.
 • Νικολόπουλος Δ, Κουράκλης Γ. Η σημασία της γκρελίνης στην ομοιόσταση της γλυκόζης. Archives of Hellenic Medicine 2009, 26(1):42-50.
 • Nikolopoulos D, Theocharis S, Kouraklis G. Τhe role of Ghrelin in gastrointestinal tract cancer. Hellenic Journal of Surgery 2009; 1(4)114-124.
 • Νικολόπουλος Δ, Θεοχάρης Σ, Κουράκλης Γ. Γκρελίνη και οστικός μεταβολισμός. Ιατρική 2008, 94(6):717-729.
 • Αποστολόπουλος Α, Νάκος Α, Νικολόπουλος Δ, και συν. Αντιμετώπιση Ρήξεως ΠΧΣ με αυτομόσχευμα ισχιοκνημιαίων-4πλής δέσμης. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica 2009, 60(1):12-16.
 • Νικολόπουλος Δ, Κουράκλης Γ. Η σημασία της γκρελίνης στον καρκίνο του γαστρεντερικού συστήματος. Archives of Hellenic Medicine 2008, 26(2):195-205.
 • Scoutelis K, Markopoulos K, Nikolopoulos D, Chabipi K, Papastamatiou M, Vlastarakos PTh. Pulmonary aspergilloma in a tuberculosis cavity: a rare case. Hellenic J Surgery 2008, 80(4):245-249.
 • Νικολόπουλος Δ, Κουράκλης Γρ, Κωστάκης Α. Γκρελίνη. Μια ορμόνη με ποικίλες παρακρινείς και ενδοκρινείς δράσεις, τόσο σε φυσιολογικούς όσο και σε νεοπλασματικούς ιστούς. Ιατρική, Ιούνιος 2008;93(6):464-477.
 • Σκουτέλης Κ, Νικολόπουλος Δ. «Χειρουργική Μείωσης Πνευμονικού Όγκου», Ελληνική Χειρουργική, Τόμος 79, Τεύχος 4, Ιούλιος-Αύγουστος 2007.
 • Σκουτέλης Κ, Μαρκόπουλος Κ, Νικολόπουλος Δ, κ συν. «Τι νεότερο στη χειρουργική μείωσης του πνευμονικού όγκου;» Ελληνική Χειρουργική, Τόμος 79, Τεύχος 3, Μάϊος-Ιούνιος 2007.
 •  Παπασταματίου Μ, Βάγκα Ε, Βαβαλέα Σ, Νικολόπουλος Δ, Παντζοπούλου Ε, Βελεχέρης Δ, Σιαφάς Κ,  «Νοσοκομειακές λοιμώξεις», Ιατρική Επιθεώρηση ΙΚΑ, Τόμος 10, Τεύχος 4, Οκτ-Δεκ 2004.
 • Παπασταματίου Μ, Βαγκά Ε, Νικολόπουλος Δ, Βελεχέρης Δ. «Οξεία παγκρεατίτιδα: «μύθοι και πραγματικότητα», Ιατρική Επιθεώρηση ΙΚΑ, Τόμος 10, Τεύχος 3, Ιουλ-Σεπτ 2004.

Reviewer περιοδικών:

 • Peptide
 • Recent Patents on Biomarkers (Recent Patents on Endocrine, Metabolic & Immune Drug Discovery)
 • Journal of Gastroenterology and Hepatology
 • Current Signal Transduction Therapy
 • Clinical Anatomy
 • Neuropeptides
 • Journal of Medical Case Reports
 • Journal of Cardiothoracic Surgery
 • Journal of Gastrointestinal Cancer
 • Molecular and Cellular Endocrinology

AKNOWLEDGMENTS:

 • «Οξεία Παγκρεατίτιδα: νεότερα δεδομένα», Συμβολή στη συγγραφή του άρθρου του Μ. Παπασταματίου. Ελευθεροεπαγγελματίας ιατρός Τεύχος 14- Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2006.
 • «Σηπτική Συνδρομή-Πολυοργανική ανεπάρκεια», Συμβολή στη συγγραφή του άρθρου των Μ. Παπασταματίου, Ν. Πάσχου, Ν. Παπαπετρόπουλου, Ιατρική Επιθεώρηση ΙΚΑ, Τόμος 10, Τεύχος 2, Απρ.-Ιουν. 2004.

On-line ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (www.medtime.gr)

 • Οξεία  σκωληκοειδίτιδα. Μ Παπασταματίου, Δ Νικολόπουλος.
 • Λέμφωμα (Malt) λεπτού εντέρου. Μ. Παπασταματίου, Δ. Νικολόπουλος, Βασιλική Κατσίκη.
 • Σηπτική συνδρομή – πολυοργανική ανεπάρκεια. Παπασταματίου Μ, Νικολόπουλος Δ, και συν.
 • Επείγουσες  χειρουργικές  επεμβάσεις  στους  ασθενείς της ΜΕΘ. Μ. Παπασταματίου, Δ Νικολόπουλος.
 • Οξεία δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια στη ΜΕΘ. Δ Νικολόπουλος, Μ Παπασταματίου.
 • Τι νεότερο πάνω στην οξεία παγκρεατίτιδα; Δ. Νικολόπουλος, Μ. Παπασταματίου.
 • Χειρουργικές επεμβάσεις στην Τρίτη Ηλικία. Μ Παπασταματίου, Δ Νικολόπουλος.
 • Υπερηχογραφική  προσέγγιση της υψηλού βαθμού στένωσης ή απόφραξης της άνω μεσεντερίου  αρτηρίας, αποτελέσματα 5ετίας. Δ. Νικολόπουλος,  Μ. Παπασταματίου, και συν.
 • Ιατρική ηθική και δεοντολογία. (προβλήματα και προβληματισμοί) Μ Παπασταματίου, Δ Νικολόπουλος.
 • Σταδιοποίηση καρκίνου παχέος εντέρου. Μ Παπασταματίου, Δ Νικολόπουλος.
 • Αιμορραγίες ανώτερου πεπτικού:  διάγνωση-χειρουργικη αντιμετώπιση. Μ Παπασταματίου, Δ Νικολόπουλος.
 • Μετεγχειρητικός ίκτερος μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Μ. Ι. Παπασταματίου, Δ Δ. Νικολόπουλος, Σ Γερουλάνος.
 • Συστροφή λεπτού εντέρου διαμέσου του μείζονος επιπλόου, ως αιτία αποφρακτικού ειλεού. Δ. Νικολόπουλος, Μ. Παπασταματίου.
 • Επιπλοκές Γαστρεντερικού σε Καρδιοχειρουργικούς Ασθενείς. Παπασταματίου Μ, Νικολόπουλος Δ, Γερουλάνος Σ.

Επαφή

Νικολόπουλος Δημήτριος

drdnikol@hotmail.com

Ασκληπιού 31 & Ναυαρίνου
Αθήνα
10680Δέχεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.
Δευτέρα 8.30πμ - 3.00μμ
Τρίτη 3.00μμ - 8.00μμ
Τετάρτη 8.30πμ - 3.00μμ
Πέμπτη 12μμ - 4.00μμ
Παρασκευή 8.30πμ - 3.00μμ

Επείγοντα Περιστατικά όλο το 24ωρο.

+306944837783
210-3674999

Αναζήτηση στο site

,

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Υλοποιήθηκε από Webnode