Διδακτική – Εκπαιδευτική εμπειρία

10/2007 - 2/2008
Δημόσιο ΙΕΚ Μεταμόρφωσης. Διδασκαλία «Τραυματολογίας IΙ» Τμήμα Νοσηλευτικής και Τραυματολογίας
02/2007 - 6/2007
Δημόσιο ΙΕΚ Μεταμόρφωσης. Διδασκαλία «Τραυματολογίας Ι» Τμήμα Νοσηλευτικής και Τραυματολογίας
10/2006 - 2/2007
Δημόσιο ΙΕΚ Μεταμόρφωσης. Διδασκαλία «Ψυχιατρικής-Νευρολογίας Ι» Τμήμα Νοσηλευτικής και Τραυματολογίας
02/2006 - 06/2006
Δημόσιο ΙΕΚ Μεταμόρφωσης. Διδασκαλία «Πρώτων Βοηθειών» σε τμήμα Νοσηλευτικής και Τραυματολογίας
02/2006 - 06/2006
Δημόσιο ΙΕΚ Μεταμόρφωσης. Διδασκαλία «Ανατομίας-Φυσιολογίας» σε τμήμα Νοσηλευτικής και Τραυματολογίας
10/2004 - 02/2005
Δημόσιο ΙΕΚ Μεταμόρφωσης. Διδασκαλία «Ανατομίας- Φυσιολογίας Μυοσκελετικού συστήματος» σε τμήμα Νοσηλευτικής και Τραυματολογίας
02/2004 - 06/2004
Δημόσιο ΙΕΚ Μεταμόρφωσης. Διδασκαλία «Χειρουργικής» σε τμήμα Νοσηλευτικής και Τραυματολογίας
10/2003 - 02/2004
Δημόσιο ΙΕΚ Μεταμόρφωσης. Διδασκαλία «Παθολογίας» σε τμήμα Νοσηλευτικής και Τραυματολογίας