Εκπαίδευση

10/2014 - 5/2015
Διοίκηση και οργάνωση επιστημών Υγείας
Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική Πανεπιστημίου Πειραιώς
04/2007 - 04/2012
Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας
Δ' Ορθοπαιδική Κλινική, Ειδικότητα Ορθοπαιδικής (+2μηνη παράταση)
Εκπαίδευση στις Αθλητικές Κακώσεις και Χειρουργική Αποκατάσταση
Δ' Ορθοπαιδική Κλινική, Ασκληπιείου Βούλας
Εκπαίδευση στην Αντιμετώπιση και Χειρουργική Αποκατάσταση των παθήσεων του Άκρου Πόδα
Δ' Ορθοπαιδική Κλινική, Ασκληπιείου Βούλας
12/2010 - 12/2011
Εκπαίδευση στην Παιδοορθοπαιδική Κλινική του Γ. Νοσοκομείου ΚΑΤ
11/2003 - 11/2011
Διδάκτωρ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Β’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Ν. Λαϊκό
06/2010 - 12/2010
Εξάμηνη Εκπαίδευση στην Α’ Μικροχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου ΚΑΤ
06/2010 - 12/2011
Εφημερίες στο Τμήμα Επειγόντων και συμμετοχή στα Χειρουργεία και στο Ιατρείο Ώμου
Α’ Μικροχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΚΑΤ
05/2009 - 11/2009
Εξάμηνη Εκπαίδευση στη Νευροχειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας
02/2004 - 11/2004
7ο Νοσοκομείο ΙΚΑ
Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής
1996 - 03/2002
Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1991 - 1994
Λύκειο «Ελληνική Παιδεία» Αμαρουσίου