Δημοσιεύσεις

 1. Dimitrios Nikolopoulos, Neoptolemos Sergides, George Safos, et al. Large Osteochondral Lesions of the Talus Treated With Autologous Bone Graft and Periosteum Transfer. FAO 2019; 4(3): 1-11.
 2. Nikolopoulos D, Safos g, Michos I. Valgus knee. Primary total knee arthroplasty. IntechOpen 2018 page 55-79.
 3. Nikolopoulos D, Michos I, Safos G, Safos P. Current surgical strategies for total arthroplasty in valgus knee. World J Orthop. 2015 Jul 18;6(6):469-82.
 4. Dimitrios Nikolopoulos, George Safos, Neoptolemos Sergides, and Petros Safos. Deep Peroneal Nerve Palsy Caused by an Extraneural Ganglion Cyst: A Rare Case. Case Reports in Orthopedics, vol. 2015, Article ID 861697, 4 pages, 2015. doi:10.1155/2015/861697.
 5. Massive pleural effusion from prostate cancer metastasis: a rare case and review of the literature. D. Nikolopoulos, D. Yfadopoulos, N. Anastasiou, K. Stouraiti, K. Aggeli. Gazzetta Medica Italiana 2015
 6. Nikolopoulos D, Sergides N, Safos G, Safos P, Fragkomichalos E. Large osteochondral defects of the talus treated with autologous bone grafting. KSSTA 2014;22 (Sup 1):1315.
 7. Nikolopoulos D, Sergides N, Safos G, Safos P, Fragkomichalos E. Ankle arthroscopy in adolescents with talus osteochondral lesions. KSSTA 2014;22 (Sup 1):1316.
 8. Dimitrios Nikolopoulos, Stamatios Theocharis, Andreas Moutsios-Rentzos, Gregorios Kouraklis, Alcibiades Kostakis. The role of serum total ghrelin level elevation in colon cancer patients. JBUON 2014; 19(2): 388-393.
 9. Polyzois I, Nikolopoulos D, Michos I, Patsouris E, Theocharis S. Local and Systemic Toxicity of Nanoscale Debris Particles in Total Hip Arthroplasty. J Applied Toxicology 2012.
 10. Karatzas G, Rossas C, Nikolopoulos D, Liarokapis S, Kalikatzaros E, Aggelidis C, Michos I.DHS vs. Trochanteric nail in treatment of intratrochanteric fractures of the hip. Injury. 2011; 42(Suppl. 3):S11.
 11. Barbounakis N, Nikolopoulos D, Rossas C, Karatzas G, Aggelidis C, Michos I. Long Gamma nail with distal targeting system in the treatment of subtrochanteric fractures. Injury. 2011; 42(Suppl. 3):S12.
 12. Rossas C, Nikolopoulos D, Liarokapis S, Platanitis I, Karatzas G, Aggelidis C, Michos I.Retrograde Intramedullary nailing vs plating in treatment of extraarticular distal femoral fractures. A comparative study. Injury. 2011; 42(Suppl. 3):S20.
 13. Nikolopoulos D.D., Polyzois I.G., Magnissalis E.A., Bernard P.F., Michos I.V. Fracture at the stem-condylar junction of a modular femoral prosthesis in a varus-valgus constrained total knee arthroplasty. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2011 Doi: 10.1007/s00167-011-1652-4.
 14. Πολυζώης Ι, Ρώσσας Χ, Νικολόπουλος Δ, Αποστολόπουλος Α, Θεοφανόπουλος Φ, Μίχος Ι. Αρθροσκοπική αποκατάσταση προσθίου χιαστού συνδέσμου με χρήση μοσχεύματος ισχιοκνημιαίων τενόντων διπλής δέσμης ή μονής δέσμης: μια προοπτική, τυχαιοποιημένη μελέτη. Supplement Τεύχος του Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica 2011, αφιερωμένο στον Καθηγητή Κορρέ.
 15. Apostolopoulos A, Nikolopoulos D, Polyzois I, Liarokapis S, Rossas C, Michos I. Pretibial Cyst Formation after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction with PLLA Screw Fixation. A case report presentation and review of the literature. J Surg Orth Advance Nov-Dec 2012.
 16. Yfadopoulos D, Nikolopoulos D, Novi E, Psaroudakis A. Primary Superficial Femoral Vein Leiomyosarcoma: Report of a case. Surgery Today 2011; 41(12):1649-54.
 17. Nikolopoulos DD, Polyzois I, Apostolopoulos AP, Rossas C, Moutsios-Rentzos A, Michos IV. Total knee arthroplasty in severe valgus knee deformity: comparison of a standard medial parapatellar approach combined with tibial tubercle osteotomy. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2011 Apr 12. [Epub ahead of print] PMID: 21484391.
 18. Nikolopoulos DD, Spiliopoulou C, Theocharis SE. Doping and musculoskeletal system: short-term and long-lasting effects of doping agents. Fundam Clin Pharmacol. 2010 Oct 6.
 19. Apostolopoulos AP, Nikolopoulos DD, Polyzois I, Nakos A, Liarokapis S, Stefanakis G, Michos IV. Total knee arthroplasty in severe valgus deformity: Interest of combining a lateral approach with a tibial tubercle osteotomy. Orthop Traumatol Surg Res. 2010 Oct 7.
 20. Nikolopoulos D, Theocharis S, Kouraklis G. Ghrelin, another factor affecting bone metabolism. Med Sci Monit. 2010;16(7):RA147-62.
 21. Nikolopoulos DD, Polyzois I, Apostolopoulos A, Drabalos S, Barbounakis N, Liarokapis S, Michos I. Extended trochanteric osteotomy in femoral component revision. 9th Domestic Meeting of the European Hip Society. 9-11 September 2010, Athens, Greece. Hip International 2010; 30(3):355.
 22. Karatzas G, Nikolopoulos D, Liarokapis S, Nakos A, Theofanopoulos F, Rossas C, Barbounakis N, Drabalos E, Apostolopoulos A, Aggelides C. G3-trochanteric nail for treatment of sub-trochanteric fractures of the hip. 9th Domestic Meeting of the European Hip Society. 9-11 September 2010, Athens, Greece. Hip International 2010; 30(3):366.
 23. Apostolopoulos A, Fasoulas A, Nakos A, Theophanopoulos F, Nikolopoulos D, Karadimas E, Liarokapis S, Michos I. Anterior cruciate ligament reconstruction by using hamstring tendon autografts. The Journal of Bone and Joint Surgery; 2010: 92(B):316, Orthopaedic Proceedings, Supplement II.
 24. Karatzas G, Nikolopoulos D, Kritas D, Fasoulas A, Michos I. Treatment of sub-trochanteric fractures of the hip with intramedullary hip screw (IMHS). The Journal of Bone and Joint Surgery; 2010:92(B):302, Orthopaedic Proceedings, Supplement II.
 25. Sergides N, Nikolopoulos D, Polyzois I. Idiopathic spinal accessory nerve palsy. A case report. OTSR 2010; 96(5):589-92.
 26. Nikolopoulos D, Theocharis S, Kouraklis G. Ghrelin: A potential therapeutic target for cancer. Regul Pept. 2010; 163(1-3):7-17.
 27. Skoutelis K, Nikolopoulos DD, Markopoulos K, Chabipi K, Stoungioti S, Papastamatiou M. Ectopic thymoma of the lung; a rare case report and review of the literature. Cases Journal 2009, 2:9149
 28. Sergides N, Nikolopoulos DD, Boukoros E, Papagiannopoulos G. Arthroscopic decompression of an entrapped suprascapular nerve due to an ossified superior transverse scapular ligament: a case report. Cases Journal 2009, 2:8200.
 29. Nikolopoulos DD, Apostolopoulos A, Polyzois I, Liarokapis S, Michos I. Obturator internus pyomyositis in a young adult: a case report and review of the literature. Cases Journal 2009, 2:8588.
 30. Sergides N, Nikolopoulos DD, Yfadopoulos D, Novi E, Kanata M. Intrathoracic migration of a Steinman wire: a case report and review of the literature. Cases Journal 2009, 2:8321.
 31. Νikolopoulos D, Theocharis S, Kouraklis G. Ghrelin’s role on gastrointestinal tract cancer. Surg Oncol. 2010 Mar; 19(1):e2-e10.
 32. Νικολόπουλος Δ, Κουράκλης Γ. Η σημασία της γκρελίνης στην ομοιόσταση της γλυκόζης. Archives of Hellenic Medicine 2009, 26(1):42-50.
 33. Nikolopoulos D, Theocharis S, Kouraklis G. Τhe role of Ghrelin in gastrointestinal tract cancer. Hellenic Journal of Surgery 2009; 1(4)114-124.
 34. Νικολόπουλος Δ, Θεοχάρης Σ, Κουράκλης Γ. Γκρελίνη και οστικός μεταβολισμός. Ιατρική 2008, 94(6):717-729.
 35. Αποστολόπουλος Α, Νάκος Α, Νικολόπουλος Δ, και συν. Αντιμετώπιση Ρήξεως ΠΧΣ με αυτομόσχευμα ισχιοκνημιαίων-4πλής δέσμης. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica 2009, 60(1):12-16.
 36. Νικολόπουλος Δ, Κουράκλης Γ. Η σημασία της γκρελίνης στον καρκίνο του γαστρεντερικού συστήματος. Archives of Hellenic Medicine 2008, 26(2):195-205.
 37. Scoutelis K, Markopoulos K, Nikolopoulos D, Chabipi K, Papastamatiou M, Vlastarakos PTh. Pulmonary aspergilloma in a tuberculosis cavity: a rare case. Hellenic J Surgery 2008, 80(4):245-249.
 38. Νικολόπουλος Δ, Κουράκλης Γρ, Κωστάκης Α. Γκρελίνη. Μια ορμόνη με ποικίλες παρακρινείς και ενδοκρινείς δράσεις, τόσο σε φυσιολογικούς όσο και σε νεοπλασματικούς ιστούς. Ιατρική, Ιούνιος 2008;93(6):464-477.
 39. Σκουτέλης Κ, Νικολόπουλος Δ. «Χειρουργική Μείωσης Πνευμονικού Όγκου», Ελληνική Χειρουργική, Τόμος 79, Τεύχος 4, Ιούλιος-Αύγουστος 2007.
 40. Σκουτέλης Κ, Μαρκόπουλος Κ, Νικολόπουλος Δ, κ συν. «Τι νεότερο στη χειρουργική μείωσης του πνευμονικού όγκου;» Ελληνική Χειρουργική, Τόμος 79, Τεύχος 3, Μάϊος-Ιούνιος 2007.
 41. Παπασταματίου Μ, Βάγκα Ε, Βαβαλέα Σ, Νικολόπουλος Δ, Παντζοπούλου Ε, Βελεχέρης Δ, Σιαφάς Κ, «Νοσοκομειακές λοιμώξεις», Ιατρική Επιθεώρηση ΙΚΑ, Τόμος 10, Τεύχος 4, Οκτ-Δεκ 2004.
 42. Παπασταματίου Μ, Βαγκά Ε, Νικολόπουλος Δ, Βελεχέρης Δ. «Οξεία παγκρεατίτιδα: «μύθοι και πραγματικότητα», Ιατρική Επιθεώρηση ΙΚΑ, Τόμος 10, Τεύχος 3, Ιουλ-Σεπτ 2004.

 

ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ (38)
Δημοσίευση Νο 10:
1. Schwarzenbach H. Impact of Physical Activity and Doping on Epigenetic Gene Regulation. Drug Test Anal. 2011 Jun 14. doi: 10.1002/dta.294. PMID: 21671428.
2. Oliveira, R.S. et al. The use of genes for performance enhancement: doping or therapy? Braz J Med Biol Res. 2011, vol.44, n.12, pp. 1194-1201. ISSN 0100-879X.
Δημοσίευση Νο 12:
1. Chen D, Zhao CM. The possible existence of a gut-bone axis suggested by studies of genetically manipulated mouse models? Curr Pharm Des. 2011; 17(16):1552-5. PMID: 21548871.
2. Repaci A, Gambineri A, Pagotto U, Pasquali R. Ghrelin and reproductive disorders. Mol Cell Endocrinol. 2011;340(1):70-9. PubMed PMID: 21453749.
3. Chen BB. Effect of growth factors on in vitro cultured articular chondrocytes. Zhongguo Zuzhi Gongcheng Yanjiu yu Linchuang Kangfu. 2010;14(46): 5868-8571.
4. Biver E, Salliot C, Combescure C, Gossec L, Hardouin P, Legroux-Gerot I, Cortet B. Influence of adipokines and ghrelin on bone mineral density and fracture risk: a systematic review and meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2011; 96(9):2703-13. PMID: 21778223.
5. Polińska B, Matowicka-Karna J, Kemona H. [The role of ghrelin in the organism]. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2011; 65:1-7. Polish. PMID: 21357989.
6. Michał szulc. Rola greliny w ocenie skuteczności Środkow przeciwalkoholowych. Uniwersytet medyczny Im. Karola marcinkowskiego w poznaniu Katedra i zakład farmakologii. Poznań, 2011. (PhD)

Δημοσίευση Νο 18:
1. Díaz-Lezama N, Hernández-Elvira M, Sandoval A, Monroy A, Felix R, Monjaraz E. Ghrelin inhibits proliferation and increases T-type Ca2+ channel expression in PC-3 human prostate carcinoma cells. Biochem Biophys Res Commun. 2010;403(1):24-9. PubMed PMID: 21040709.
2. Chopin L, Walpole C, Seim I, et al. Ghrelin and cancer. Molecular and Cellular Endocrinology, 2011;340(1): 65-69.
3. Murphy G, Kamangar F, Dawsey SM, Stanczyk FZ, Weinstein SJ, Taylor PR, Virtamo J, Abnet CC, Albanes D, Freedman ND. The relationship between serum ghrelin and the risk of gastric and esophagogastric junctional adenocarcinomas. J Natl Cancer Inst. 2011; 103(14):1123-9. PMID: 21693726.
4. Hillman JB, Tong J, Tschop M. Ghrelin biology and its role in weight-related disorders. Discov Med. 2011; 11(61):521-8. PMID: 21712018.
5. Latta E, Rotondo F, Leiter LA, Horvath E, Kovacs K. Ghrelin- and Serotonin-Producing Gastric Carcinoid. J Gastrointest Cancer. 2011 Mar 22. PMID: 21424696.
6. Katsila T, Siskos AP, Tamvakopoulos C. Peptide and protein drugs: The study of their metabolism and catabolism by mass spectrometry. Mass Spectrom Rev. 2011 Jun 22. doi: 10.1002/mas.20340.PMID: 21698655.
7. Chopin L, Walpole C, Seim I, Cunningham P, Murray R, Whiteside E, Josh P, Herington A. Ghrelin and cancer. Mol Cell Endocrinol. 2011;340(1):65-9. PMID: 21616120.
8. He XT, Fan XM, Zha XL. Ghrelin inhibits 5-fluorouracil-induced apoptosis in colonic cancer cells. J Gastroenterol Hepatol. 2011;26(7):1169-73. doi:10.1111/j.1440-1746.2011.06715.x. PMID: 21375586.
9. DeBoer MD. What can anorexia nervosa teach us about appetite regulation? Nutrition. 2011; 27(4):405-6. PubMed PMID: 21392703.
10. Polińska B, Matowicka-Karna J, Kemona H. [The role of ghrelin in the organism]. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2011; 65:1-7. Polish. PMID: 21357989.
Δημοσίευση Νο 19:
1. Günaldi M, Oguz Kara I, Duman BB, Gumurdulu D. Primary intrapulmonary thymoma associated with myasthenia gravis. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2012 May 19. PubMed PMID: 22610163.
Δημοσίευση Νο 20:
1. Oizumi N, Suenaga N, Funakoshi T, Yamaguchi H, Minami A. Recovery of sensory disturbance after arthroscopic decompression of the suprascapular nerve. J Shoulder Elbow Surg. 2012; 21(6):759-64. PubMed PMID:22154309.
2. Kolbe AB, Collins MS, Sperling JW. Severe atrophy and fatty degeneration of the infraspinatus muscle due to isolated infraspinatus tendon tear. Skeletal Radiol. 2012; 41(1):107-10. PubMed PMID: 21918868.

Δημοσίευση Νο 21:
1. Bharathi Lt Col RS, Suryanarayanan Naveen Lt Col , Niten Seth. Primary obturator internus pyomyositis. MJAFI 2011;67:362–363
2. Rong Wu, Bing Hu, Fang Ma, Sheng-Li Kuang, Ying Huang, Qin Li, and Ming-Hua Yao. A comparative study of the sonographic appearance and anatomy of the obturator internus in normal males. Minimally Invasive Therapy & Allied Technologies 2011;Nov.: 1-5. doi: 10.3109/13645706.2011.602691
3. Chan O, Nawaz SZ, Hughes S, Skinner JA. Extensive pyogenic myositis of the hip in an immuno-competent patient. JRSM Short Rep. 2011;2(11):90.PubMed PMID: 22140616.
4. Do-Young Kim, Seung-Jae Park, Jun-Dong Chang, Ju-Suk Nam, and Sang-Soo Lee. Obturator Internus Pyomyositis-A Case Report. J Korean Hip Soc. 2010; 22(4):319-322.
Δημοσίευση Νο 22:
1. Sharma R, Tam RK. Migrating foreign body in mediastinum—intravascular Steinman pin. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011; 12(5):883-4. PMID: 21297134.
2. Sang Jin Cheon, and Ji Min Lee. Early Intrathoracic Migration of K-wire Used for Fixation of Proximal Humerus Fracture. J Korean Orthop Assoc 2011; 46: 167-171 • doi:10.4055/jkoa.2011.46.2.167.
Δημοσίευση Νο 23:
1. Ashrafian H, Athanasiou T, Li JV, Bueter M, Ahmed K, Nagpal K, Holmes E, Darzi A, Bloom SR. Diabetes resolution and hyperinsulinaemia after metabolic Roux-en-Y gastric bypass. Obes Rev. 2011; 12(5):e257-72. doi: 10.1111/j.1467-789X.2010.00802.x.
2. Ashrafian H, Ahmed K, Rowland SP, Patel VM, Gooderham NJ, Holmes E, Darzi A, Athanasiou T. Metabolic surgery and cancer: protective effects of bariatric procedures. Cancer. 2011; 117(9):1788-99. doi: 10.1002/cncr.25738.
3. Yasser Riazalhosseini. Identification of a DNA methylation signature and distinct microRNA variants in breast cancer. PhD June 2010 for the Natural Sciences and for Mathematics of the Ruperto-Carola University of Heidelberg, Germany.
4. Murphy G, Kamangar F, Dawsey SM, Stanczyk FZ, Weinstein SJ, Taylor PR, Virtamo J, Abnet CC, Albanes D, Freedman ND. The relationship between serum ghrelin and the risk of gastric and esophagogastric junctional adenocarcinomas. J Natl Cancer Inst. 2011;103(14):1123-9.
5. Gahete MD, Córdoba-Chacón J, Hergueta-Redondo M, Martínez-Fuentes AJ, Kineman RD, Moreno-Bueno G, Luque RM, Castaño JP. A novel human ghrelin variant (in1-ghrelin) and ghrelin-o-acyltransferase are overexpressed in breast cancer: potential pathophysiological relevance. PLoS One. 2011; 6(8):e23302.
6. Zub-Pokrowiecka A, Rembiasz K, Konturek PC, Budzyński A, Konturek SJ, Winiarski M, Bielański W. Ghrelin and gastrin in advanced gastric cancer before and after gastrectomy. World J Gastroenterol. 2011 ;17(4):449-58. PMID: 21274374;
7. Latta E, Rotondo F, Leiter LA, Horvath E, Kovacs K. Ghrelin- and Serotonin-Producing Gastric Carcinoid. J Gastrointest Cancer. 2011 Mar 22. PMID: 21424696.
8. Cui Y, Elahi D, Andersen DK. Advances in the Etiology and Management of Hyperinsulinemic Hypoglycemia After Roux-en-Y Gastric Bypass. J Gastrointest Surg. 2011. PMID: 21671112.
9. He XT, Fan XM, Zha XL. Ghrelin inhibits 5-fluorouracil-induced apoptosis in colonic cancer cells. J Gastroenterol Hepatol. 2011 Jul;26(7):1169-73. doi: 10.1111/j.1440-1746.2011.06715.x. PMID: 21375586.
10. Murphy G, Kamangar F, Albanes D, Stanczyk FZ, Weinstein SJ, Taylor PR, Virtamo
J, Abnet CC, Dawsey SM, Freedman ND. Serum ghrelin is inversely associated with
risk of subsequent oesophageal squamous cell carcinoma. Gut. 2011 Dec 16. PubMed PMID: 22180062.
11. Yasser Riazalhosseini. Identification of a DNA methylation signature and distinct microRNA variants in breast cancer. Division of Functional Genome Analysis at the German Cancer Research Center (DKFZ) 2010 (PhD)

On-line ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (www.medtime.gr)
1. Οξεία σκωληκοειδίτιδα. Μ Παπασταματίου, Δ Νικολόπουλος.
2. Λέμφωμα (Malt) λεπτού εντέρου. Μ. Παπασταματίου, Δ. Νικολόπουλος, Βασιλική Κατσίκη.
3. Σηπτική συνδρομή – πολυοργανική ανεπάρκεια. Παπασταματίου Μ, Νικολόπουλος Δ, Πάσχος Ν, Παπαπετρόπουλος Ν.
4. Επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις στους ασθενείς της ΜΕΘ. Μ. Παπασταματίου, Δ Νικολόπουλος.
5. Οξεία δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια στη ΜΕΘ. Δ Νικολόπουλος, Μ Παπασταματίου.
6. Τι νεότερο πάνω στην οξεία παγκρεατίτιδα; Δ. Νικολόπουλος, Μ. Παπασταματίου.
7. Χειρουργικές επεμβάσεις στην Τρίτη Ηλικία. Μ Παπασταματίου, Δ Νικολόπουλος.
8. Υπερηχογραφική προσέγγιση της υψηλού βαθμού στένωσης ή απόφραξης της άνω μεσεντερίου αρτηρίας, αποτελέσματα 5ετίας. Δ. Νικολόπουλος, Μ. Παπασταματίου, Δ. Βελεχέρης, Κ. Σκουτέλης, Δ. Τριανταφύλλου, Γ. Αναστόπουλος, Γ Κυριακοπούλου, Χ. Βερύκοκος.
9. Ιατρική ηθική και δεοντολογία. (προβλήματα και προβληματισμοί) Μ Παπασταματίου, Δ Νικολόπουλος.
10. Σταδιοποίηση καρκίνου παχέος εντέρου. Μ Παπασταματίου, Δ Νικολόπουλος.
11. Αιμορραγίες ανώτερου πεπτικού: διάγνωση-χειρουργικη αντιμετώπιση. Μ Παπασταματίου, Δ Νικολόπουλος.
12. Μετεγχειρητικός ίκτερος μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Μ. Ι. Παπασταματίου, Δ Δ. Νικολόπουλος, Σ Γερουλάνος.
13. Συστροφή λεπτού εντέρου διαμέσου του μείζονος επιπλόου, ως αιτία αποφρακτικού ειλεού. Δ. Νικολόπουλος, Μ. Παπασταματίου, Ελένη Παντζοπούλου.
14. Επιπλοκές Γαστρεντερικού σε Καρδιοχειρουργικούς Ασθενείς. Παπασταματίου Μ, Νικολόπουλος Δ, Γερουλάνος Σ.

AKNOWLEDGMENTS:
«Οξεία Παγκρεατίτιδα: νεότερα δεδομένα», Συμβολή στη συγγραφή του άρθρου του Μ. Παπασταματίου. Ελευθεροεπαγγελματίας ιατρός Τεύχος 14- Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2006.
«Σηπτική Συνδρομή-Πολυοργανική ανεπάρκεια», Συμβολή στη συγγραφή του άρθρου των Μ. Παπασταματίου, Ν. Πάσχου, Ν. Παπαπετρόπουλου, Ιατρική Επιθεώρηση ΙΚΑ, Τόμος 10, Τεύχος 2, Απρ.-Ιουν. 2004.

Reviewer στα κάτωθι περιοδικά:
Peptide
Recent Patents on Biomarkers (Recent Patents on Endocrine, Metabolic & Immune Drug Discovery)
Journal of Gastroenterology and Hepatology
Molecular and Cellular Endocrinology
Journal of Gastrointestinal Cancer
Journal of Cardiothoracic Surgery
Journal of Medical Case Reports
Current Signal Transduction Therapy
Clinical Anatomy
Neuropeptides
Journal of Applied Toxicology
British Journal of Medicine and Medical Research
BMJ Case Reports
BMC Research Notes
Journal of Endocrinology
Medical Science Monitor
International Journal of TROPICAL DISEASE & Health
Journal of Surgical Orthopaedic Advances
World Journal of Orthopedics
British Journal of Medicine and Medical Research
The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness
Journal of Disease and Global Health
International Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports
Journal of Disease and Global Health
BMC Musculoskeletal Disorders
Journal of Investigative Surgery
Journal of International Medical Research