Οπίσθιο Σύνδρομο Πρόσκρουσης ΠΔΚ Άρθρωσης

Διάφοροι αιτιολογικοί παράγοντες έχουν συσχετισθεί και με το οπίσθιο σύνδρομο πρόσκρουσης, όπως χρόνιοι μικροτραυματισμοί, δυνάμεις έλξεως που ασκούνται από το θύλακο στο σημείο πρόσφυσής του στο οστό λόγω ακραίων κινήσεων – θέσεων της ΠΔΚ άρθρωσης, ή χρόνια αστάθεια της ΠΔΚ.

Επαναλαμβανόμενοι τραυματισμοί από δυνάμεις πελματιαίας κάμψης προκαλούν βλάβη στο χείλος του χόνδρου στη μη φορτιζόμενη αρθρική επιφάνεια της κνήμης, ειδικά σε περιπτώσεις επικουρικού οσταρίου (os trigonum). Ο οργανισμός στην προσπάθεια του να επουλώσει τη βλάβη παράγει χόνδρο, ουλώδη ιστό και ασβεστοποιεί το θύλακο, σχηματίζοντας έτσι το οπίσθιο οστεόφυτο (Εικόνα 13).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ - ΕΥΡΗΜΑΤΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

o Πρόσθιος πόνος στην άρθρωση.
o Οίδημα – ύδραθρο μετά δραστηριότητα.
o Περιορισμό στη ραχιαία κάμψη της άρθρωσης.
o Ευαισθησία και πόνο κλινικά στη ψηλάφιση του πρόσθιου οστεοφύτου. Άλγος στην ψηλάφιση του πρόσθιου κνημιαίου τένοντα δηλώνει πρόσθιο-έσω σύνδρομο πρόσκρουσης, ενώ του τρίτου περονιαίου τένοντα δηλώνει πρόσθιο-έξω σύνδρομο πρόσκρουσης.

Στα αρχικά στάδια, συντηρητική αντιμετώπιση με:
o Αναλγητική αγωγή
o Παγοθεραπεία
o Τροποποίηση δραστηριοτήτων
o Έγχυση κορτιζόνης βραδείας αποδέσμευσης
o Ανύψωση πτέρνας
Σε αποτυχία της συντηρητικής αγωγής, ή σε επεναλαμβανόμενα επεισόδια ή σε περιπτώσεις ευμεγέθους οστεόφυτου που περιορίζει ιδιαίτερα την ραχιαία κάμψη της άρθρωσης, ενδείκνειται η αρθροσκοπική αφαίρεση του οστεόφυτου.

Με την αρθροσκόπηση της ΠΔΚ άρθρωσης μπορούν να αντιμετωπισθούν οι εξής καταστάσεις:
 • Να αφαιρεθούν ελεύθερα ενδαρθρικά σωμάτια.
 • Να καθηλωθούν με απορροφήσιμες άγκυρες ή καρφίδες τα οστεοχόνδρινα τμήματα σε διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα του αστραγάλου, αφού πρώτα καθαριστεί και διεγερθεί το υποχόνδριο οστό.
 • Να αφαιρεθούν τα οστεόφυτα και ο επασβεστομένος θύλακος που προκαλούν πρόσκρουση και πόνο σε πρόσθια ή οπίσθια πρόσκρουση.
 • Να αξιολογηθεί ο βαθμός οστεονέκρωσης της κεφαλής του αστραγάλου (επιπέδωση κεφαλής και σε τι έκταση ή κρατήρας) και να αποφασισθεί θεραπεία με αποφόρτιση ή τρυπανισμούς.
 • Να αξιολογηθεί το μέγεθος χόνδρινου ελλείμματος στην κεφαλή του αστραγάλου και να αντιμετωπισθεί με τρυπανισμούς ή χονδροκύτταρα ή OATS.
 • Να αφαιρεθεί τμήμα του θυλάκου σε περιπτώσεις πεπαχυσμένου, συμφυτικού θυλάκου (υμενίτιδες) ή των ινώσεων σε μετεγχειρητικές ή μετατραυματικές αρθροϊνώσεις.
 • Να γίνει αναδίπλωση (plication) θυλάκου σε αστάθεια, σε συνδυασμό με επιδιόρθωση ρειχθέντων πλάγιων συνδέσμων.
 • Να αφαιρεθεί αρθροσκοπικά με χρήση οπίσθιων αρθροσκοπικών πυλών το επικουρικό οστάριο os trigonum.
 • Αφαίρεση του χόνδρου και τμήματος του υποχόνδριου οστού σε περιπτώσεις αρθροσκοπικής αρθρόδεση της ΠΔΚ άρθρωσης.
 • Πλύσεις της άρθρωσης και λήψη καλλιέργειας σε σηπτική αρθρίτιδα.
 • Έλεγχος της ανάταξης ενδαρθρικών καταγμάτων, όπως καταγμάτων Pillon.
 • Να γίνει λήψη βιοψίας υμένα.
Πρωτόκολλο

Φυσιοθεραπευτικής Αποκατάστασης

 • Άμεση εντατική παθητική φυσιοθεραπεία από την 1η ΜΤΧ ημέρα.
 • Πλήρες εύρος κίνησης.
 • Αποφόρτιση σκέλους ή μερική φόρτιση με βακτηρίες για τουλάχιστον 2 – 4 εβδομάδες (σε περιπτώσεις οστεοχόνδρινων βλαβών έως 1cm κεντρικών ή οπίσθιων), με σταδιακή φόρτιση ακολούθως. Για βλάβες πρόσθιες ή μεγαλύτερες του 1cm χρειάζεται 6 εβδομάδες μερική φόρτιση με βακτηρίες.
 • Ασκήσεις ενδυνάμωσης καμπτήρων και εκτεινόντων της ΠΔΚ άρθρωσης έως επιτύχουμε πλήρες εύρος κίνησης.
 • Τρέξιμο σε ομαλό δάπεδο μετά 3μήνες (σε χειρουργείο για OCD).
 • Πλήρης επιστροφή σε αθλητικές δραστηριότητες ~ 4-6 μήνες (σε χειρουργείο για OCD).
 • Στις περιπτώσεις χειρουργικής αντιμετώπισης συνδρόμου πρόσκρουσης η επιστροφή του ασθενή σε αθλητικές δραστηριότητες είναι ταχύτερη.